AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Gwirfoddolwyr Chwaraeon Ifanc

Gwirfoddolwyr Chwaraeon Ifanc

Croeso i Wirfoddolwyr Chwaraeon Ifanc

Gwirfoddolwyr chwaraeon ifanc ledled Cymru yw’r genhedlaeth nesaf o hyrwyddwyr chwaraeon ac maen nhw’n gwneud cyfraniad enfawr at chwaraeon ysgol a chymunedol drwy eirioli, cyflwyno ac ysgwyddo sawl rôl yn gwirfoddoli, hyfforddi ac arwain.               

Ac, fel yr oedolion sy’n gwirfoddoli, mae gwirfoddolwyr chwaraeon ifanc yn cael eu cefnogi gan dair egwyddor ‘Rhoi i Elwa:

  • Mae gwirfoddolwyr yn gwybod yn union beth a ddisgwylir ganddyn nhw
  • Mae gwirfoddolwyr yn cael eu gwerthfawrogi, eu datblygu a’u cefnogi
  • Mae manteision gwirfoddoli i’r ddwy ochr yn glir i bawb

 

Dylanwadu ar Ddyfodol Gwirfoddoli Mewn Chwaraeon

Cliciwch isod am gyngor defnyddiol ychwanegol i gefnogi Gwirfoddolwyr Chwaraeon Ifanc:

 

Dewis Eich Rôl

Mae Gwirfoddolwyr Chwaraeon Ifanc wedi cael eu categoreiddio i 6 segment nodedig, sy’n gorgyffwrdd, i helpu pobl ifanc i ddeall pa gyfleoedd sy’n bodoli i’w helpu nhw i ‘Chwarae Eu Rhan’ a chefnogi’r sector chwaraeon gyda chynllunio’r gweithlu.          

 

Cliciwch isod i gael gwybod mwy am bob sector.

SIGN UP TO OUR YOUNG SPORTS VOLUNTEERS NEWSLETTER