AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Hyfforddwyr Chwaraeon Ifanc

Hyfforddwyr Chwaraeon Ifanc

 Hyfforddwyr Chwaraeon Ifanc yw’r bobl ifanc sydd eisiau hyfforddi a chynorthwyo eraill i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn yr ysgol neu allan mewn clwb chwaraeon cymunedol.          

Bydd llawer o bobl ifanc yn dechrau ar eu siwrnai hyfforddi gyda dyfarniad arweinyddiaeth cyffredinol neu benodol i gamp sy’n rhoi cyflwyniad iddynt i hyfforddiant. Wedyn mae cyfleoedd i bobl ifanc barhau ar eu siwrnai hyfforddi drwy ddilyn Cymwysterau Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol. Hefyd, mae ffurfiau eraill ar ddysgu a chefnogi i helpu i ddatblygu hyfforddwyr chwaraeon ifanc, gan gynnwys mentora, gwerthuso cymheiriaid a dysgu ar-lein.

 

Dyfarniadau Arweinyddiaeth Chwaraeon

9 oed a hŷn ac yn cynnwys Dyfarniad Playmaker, Dyfarniad I Can Lead, Dyfarniadau Arweinyddiaeth penodol i gamp, a bydd posib cynorthwyo hyfforddwyr gyda darpariaeth.   

 

Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol

Cymhwyster Hyfforddi Lefel 1 gyda photensial i fod yn hyfforddwr cynorthwyol

 

Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol

Cymhwyster Hyfforddi Lefel 2 gyda photensial i fod yn brif hyfforddwr       

 

Am ragor o wybodaeth am gefnogi hyfforddwyr ifanc, edrychwch ar dudalennau hyfforddi Atebion Clwb ac ar wefan Sports Coach UK.  Hefyd, cysylltwch â’ch Tîm Datblygu Chwaraeon Lleol neu eich Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol i gael gwybod pa gyfleoedd sy’n bodoli i gefnogi hyfforddwyr chwaraeon ifanc.