AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Hybu Eich Clwb

Defnyddio’r Gymraeg yn eich Clwb.

Mae 1 o bob 5 o bobl Cymru yn siarad Cymraeg. Gall cynnig sesiynau clwb yn Gymraeg:

  • Ddenu aelodau a gwirfoddolwyr newydd i’ch camp
  • Diwallu anghenion eich aelodau presennol
  • Creu ymdeimlad o dîm a balchder cenedlaethol

Mae siaradwyr Cymraeg yn fwy tebygol o gymryd rhan mewn chwaraeon a gwirfoddoli. Mae 42% o blant rhwng 10 ac 14 oed yn gallu siarad Cymraeg ac mae’r ffigur hwn yn cynyddu.

Iawn, felly ble ydw i’n dechrau?

Mae ambell beth y gallech chi ei wneud:

1. Mae adnodd ar-lein i’ch helpu i ddeall beth yw’r manteision posib o ddefnyddio’r Gymraeg yn eich clwb ac, yn seiliedig ar enghreifftiau o fywyd go iawn, mae’n awgrymu syniadau ymarferol ar sut i ddatblygu’r Gymraeg yn eich clwb, a sut gallwch chi ddefnyddio’r iaith mewn sesiynau hyfforddi yn arbennig.

Cliciwch y sleid isod i ddechrau arni.

2. Os ydych chi’n awyddus i ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eich clwb, efallai y bydd llunio cynllun gweithredu yn eich helpu i ddechrau arni. Lawrlwythwch ein taflen gymorth, a fydd yn rhoi ychydig o syniadau cyflym a hawdd i chi ar ble i ddechrau. Mae’r syniadau'n cynnwys - dod o hyd i bwy sy’n siarad Cymraeg yn eich clwb, defnyddio ymadroddion Cymraeg syml yn eich negeseuon cyfryngau cymdeithasol, a llawer mwy.

3. Angen ychydig mwy o help?  Defnyddiwch becyn ymarferol o’r enw #amdani sydd wedi'i greu yn arbennig ar gyfer clybiau a chymdeithasau chwaraeon.  Cliciwch yma.

 

Dyma sut mae’r hyfforddwr rygbi Mike Bubbins yn ymarfer ei sgiliau Cymraeg yn ei sesiynau.