AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Gwerth

Gweld gwerth yn eich gwirfoddolwyr chwaraeon ifanc

Mae’n bwysig gwobrwyo gwirfoddolwyr chwaraeon ifanc fel eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn dod yn fodelau rôl ac yn eiriolwyr ar ran chwaraeon, gweithgarwch corfforol a gwirfoddoli wrth iddynt fynd yn hŷn. Gall hwn fod yn ‘Ddiolch yn Fawr’ syml neu ddarparu cit gwirfoddolwr neu fathodynnau. Gall hefyd fod yn gynnig iddynt ymgymryd â rhagor o hyfforddiant, cynnal Gwobrau Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn, eu cofrestru ar gyfer Dyfarniad Ǥwirfoddolwr Chwaraeon y Mileniwm i sicrhau cydnabyddiaeth i’w horiau gwirfoddol, neu gynnig profiad gwaith a chyfleoedd gyda thâl iddynt.

 

 

Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn rhaglen genedlaethol i gydnabod gwirfoddolwyr 14 i 25 oed sy’n cael ei chydlynu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Os oes gennych chi arweinwyr ifanc, Llysgenhadon Ifanc neu bobl ifanc sy’n gwirfoddoli yn eich clwb, cofiwch eu hannog i gofrestru gyda Dyfarniadau Gwirfoddolwyr Chwaraeon y Mileniwm. Os byddant yn cwblhau 50 awr o wirfoddoli mewn chwaraeon yn yr ysgol, y gymuned neu eich clwb, byddant yn ennill Dyfarniad Chwaraeon MV50, a fydd yn gwneud argraff ar gyflogwyr yn y dyfodol ac yn ychwanegu gwerth at geisiadau Prifysgol. Mae llawer o bobl ifanc sy’n ennill MV50 Chwaraeon yn mynd ymlaen wedyn i ennill Dyfarniadau MV100 ac MV200 awr.   

Edrychwch ar yr adran Gwobrwyo Pobl ar dudalen Atebion Clwb ar y we am fwy o wybodaeth mewn gweld gwerth mewn Gwirfoddolwyr Chwaraeon Ifanc.

 

Gall enwebu Gwirfoddolwyr Chwaraeon Ifanc eithriadol am wobrau fod yn ffordd wych o’u cydnabod a’u gwobrwyo. Mae gan lawer o sefydliadau yng Nghymru ddyfarniadau i gydnabod arweinwyr a gwirfoddolwyr ifanc, gan gynnwys y canlynol: