AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Cefnogaeth

Helpu gwirfoddolwyr chwaraeon ifanc i chwarae eu rhan

Mae cefnogi pobl ifanc i wirfoddoli mewn chwaraeon yn hanfodol er mwyn sicrhau eu bod yn cael profiad positif ac yn dal ati i wirfoddoli wrth fynd yn hŷn. Bydd deall y gwahanol gymhelliant sydd gan bobl ifanc dros wirfoddoli mewn chwaraeon yn allweddol i sicrhau eu bod yn cael profiad positif. I rai, gall hyn gynnwys cyfle i ymgymryd â chymwysterau arwain neu hyfforddi, i eraill gall fod yn gyfle i fynychu cyfarfodydd datblygu chwaraeon, cyfle i gael eu mentora neu eu cydnabod am eu hymdrechion gwirfoddoli.  Gall Gwirfoddolwyr Chwaraeon Ifanc dderbyn cymwysterau a hyfforddiant. Gall Sports Leaders UK a Sports Coach UK gynnig cyrsiau sy’n gallu helpu i gefnogi datblygiad gwirfoddolwyr.

 

Mae’r Youth Sport Trust wedi datgan Llwybrau Arweinyddiaeth y Cyrff Rheoli Cenedlaethol ar gyfer nifer o wahanol chwaraeon.

 

Edrychwch ar yr adran Cefnogi Gwirfoddolwyr ar wefan Atebion Clwb.

 

Mae gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru daflen wybodaeth ddefnyddiol iawn ar sut i recriwtio, dewis a chyflwyno gwirfoddolwyr