AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Rheoli Eich Clwb

Asesiad Risg

Does dim dianc rhag y ffaith bod rheoli risg yn rhan bwysig o redeg clwb. Ond gyda’n canllaw am ddim ni heb jargon, rydyn ni’n gobeithio y gallwn ni eich helpu chi i gynnal gweithgareddau chwaraeon gyda chyn lleied o risg â phosib.

Felly, o bacio siswrn a bandais yn eich cit cymorth cyntaf i sicrhau bod gennych chi yswiriant priodol, mae’r wybodaeth ar gael i chi yma.   

 

Siarad ag Arbenigwr Cyfeillgar

Eisiau cael gwybod mwy a sgwrs un-i-un gyda gweithiwr rheoli risg proffesiynol mewn chwaraeon? Wel, mae llinell gymorth am ddim ar gael i aelodau’r WSA (drwy aml-aelodaeth o Gorff Rheoli Cenedlaethol).

Gall clybiau wybod a yw eu Corff Rheoli Cenedlaethol yn un aml-aelodau yma.