AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Recriwtio

O ble mae recriwtio gwirfoddolwyr                         

Gellir recriwtio gwirfoddolwyr chwaraeon ifanc o ysgolion, colegau, prifysgolion a chlybiau a sefydliadau cymunedol i gwblhau’r swyddogaethau gwirfoddol hyn, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd lle bydd pobl ifanc yn eu gweld. Wrth recriwtio pobl ifanc i wirfoddoli, gwnewch yn siŵr bod eich proses ymgeisio’n gynhwysol ac yn adlewyrchu’r gymuned leol, fel bod pawb yn cael cyfle i gymryd rhan ar siwrnai fel gwirfoddolwyr chwaraeon ifanc.               

 

 

Cyngor Call ar gyfer recriwtio cynhwysol

Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn recriwtio Gwirfoddolwyr Chwaraeon Ifanc mewn ffordd gynhwysol, dyma gyngor defnyddiol:

  • Rhaid hysbysebu pob rôl mor eang â phosib ac ysgrifennu i ddenu amrywiaeth.
  • Pob Disgrifiad Swydd i fod â rôl glir mewn hybu cyfleoedd cyfartal.                   
  • Rhaid i fanyleb y person sicrhau bod y person ifanc yn deall pwysigrwydd cydraddoldeb a heriau ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
  • Efallai nad y disgyblion gorau mewn chwaraeon, na’r myfyrwyr gradd A, fydd y Gwirfoddolwyr Chwaraeon Ifanc gorau, felly ystyriwch yr unigolion sy’n cynrychioli’r amrywiaeth yn eich ysgol neu eich cymuned orau.

 

Mae templed ffurflen gais enghreifftiol ar gyfer y Llysgenhadon Ifanc ar gael o dan yr adnoddau ar-lein. Mae posib ei haddasu’n rhwydd i recriwtio Gwirfoddolwyr Chwaraeon Ifanc eraill: www.youngambassadorswales.org.uk

 

Mae gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru daflen wybodaeth ddefnyddiol iawn am sut mae recriwtio, dewis a chyflwyno gwirfoddolwyr

 

Edrychwch ar y dudalen Recriwtio Pobl ar y wefan Atebion Clwb.