AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Recriwtio Hyfforddwyr, Arweinwyr a Swyddogion  

Does dim angen dweud bod gan hyfforddwr mewn unrhyw glwb rôl bwysig iawn. Dyma’r person a fydd yn rhyngweithio fwyaf gyda’ch aelodau fwy na thebyg. Bydd arno angen cyfres benodol o sgiliau.

Yn union fel pob swydd arall yn y clwb, rydym yn argymell eich bod yn llunio disgrifiad rôl. Bydd hyn yn helpu i amlinellu’r cyfrifoldebau a’r ymrwymiad sydd ei angen gan unrhyw hyfforddwyr newydd posib.