AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Talu costau

Yn ddelfrydol, dim ond amser rhywun ddylai gwirfoddoli ei gostio. Ond weithiau efallai y bydd rhaid i wirfoddolwyr gael costau am fod ‘ar eu colled’.

Nid oes dyletswydd gyfreithiol i sefydliadau chwaraeon ad-dalu’r costau yma. Er hynny, os yw clwb yn gallu fforddio gwneud hynny, mae’n syniad da. Mae’n cael ei gydnabod fel arfer da ac mae’n dangos bod y gwirfoddolwyr yn werthfawr ac yn bwysig.

Dim ond pan fydd gwirfoddolwyr ‘ar eu colled’ ddylai clybiau ystyried ad-dalu costau iddyn nhw. Dyma rai esiamplau ... 

  • teithio, gan gynnwys i ac o leoliad gwirfoddoli 
  • prydau bwyd a lluniaeth 
  • gofalu am ddibynyddion, gan gynnwys plant
  • offer fel dillad gwarchodol            
  • costau gweinyddu, e.e. postio, galwadau ffôn, papur.    

Bydd rhaid i chi gael polisi costau i amlinellu beth sy’n gymwys i’w hawlio ac i nodi unrhyw gyfyngiadau ariannol sydd yn eu lle. Mae templed Polisi Costau ar gael yma: http://www.wcva.org.uk/media/55279/4_expenses_reimbursement_final_2014.pdf

Am fwy o wybodaeth: https://www.gov.uk/volunteering/pay-and-expenses