AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Rheoli Eich Clwb

 

                  

Mae strwythur clwb cadarn yn dod o’r top, felly gadewch i Atebion Clwb eich dysgu chi sut i roi prosesau rheoli llwyddiannus yn eu lle a chynllunio ymlaen i wneud eich clwb y gorau y gall fod.

Mae rhoi strwythurau a phrosesau clwb cadarn yn eu lle, bod yn atebol a chynllunio ymlaen i gyd yn rhan o redeg clwb chwaraeon. Gair arall am hyn yw llywodraethu – sydd mewn gwirionedd yn golygu’r system ar gyfer rheoli eich clwb neu eich sefydliad. 

Efallai bod hyn i gyd yn ymddangos yn ddyrys i ddechrau, ond bydd yr adran yma’n helpu i’ch arwain chi drwy’r gwaith – un cam ar y tro!

 

 

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru wedi lansio gwasanaeth llinell gymorth unigryw yn ddiweddar ar gyfer ei aelodau a'i aelodau cyswllt. Gall Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol, clybiau ac elusennau cysylltiedig geisio gwybodaeth a chyngor yn awr ar amrywiaeth o weithgareddau busnes craidd. Gall rhedeg busnes yn y sector chwaraeon fod yn heriol ar adegau, gyda chymaint o sefyllfaoedd i roi sylw iddynt a chymaint o gyfleoedd i fanteisio arnynt. Gyda llinell gymorth Cymdeithas Chwaraeon Cymru, dim ond galwad ffôn i ffwrdd ydych chi bob amser oddi wrth y cyngor arbenigol y bydd arnoch ei angen efallai.  

Llinell Gymorth Cymdeithas Chwaraeon Cymru: http://wsa.wales/exclusive-helpline-wsa-members/

Mwy o Wybodaeth

Methu dod o hyd i beth rydych chi’n chwilio amdano? Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru wedi lansio gwasanaeth llinell gymorth yn ddiweddar yn benodol ar gyfer ei haelodau a’i haelodau cyswllt.

Bellach gall cyrff rheoli chwaraeon cenedlaethol, clybiau ac elusennau cysylltiedig ofyn am wybodaeth a chyngor ar amrywiaeth o weithgareddau busnes craidd, fel llywodraethu, yswiriant a rheoli risg.     

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://wsa.wales/exclusive-helpline-wsa-members/