AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Gweithdy Seicoleg Chwaraeon

'Croeso i gyfres o 10 gweithdy seicoleg chwaraeon ar-lein a gynlluniwyd ar gyfer hyfforddwyr chwaraeon yng Nghymru.

Nod y gweithdai hyn yw addysgu hyfforddwyr ar y sgiliau seicolegol gwahanol y gellir eu defnyddio gyda'u hathletwyr, yn ogystal â darparu ffyrdd i chi i roi'r dulliau hyn. Yn ogystal â'r gweithdai ar-lein, mae llawlyfr ar wahân hefyd wedi cael ei gynllunio a ddylai gyd-fynd bob un o'r gweithdai. Mae tasgau drwy gydol llyfrau gwaith hyn y dylid ei chwblhau wrth wylio'r gweithdai.

Mae'r gweithdai wedi cael eu cynllunio'n benodol i fynd i'r afael â'r bwlch yn yr adnoddau sydd ar gael i hyfforddwyr dwyieithog ac mae'n rhan o brosiect mwy a gwblhawyd mewn partneriaeth â'r Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Bangor ac y Coleg Cymraeg Cenedlethol. Am unrhyw wybodaeth bellach neu i gymryd rhan mewn prosiectau yn y dyfodol, cysylltwch â Dr Eleri Sian Jones ym Mhrifysgol Bangor (eleri.s.jones@bangor.ac.uk). '

 
Gweithlyfr 1. Croeso

Gweithlyfr 2. Gosnod Nodau

Gweithlyfr 3. Hyfforddi Gosnod Nodau

Gweithlyfr 4. Sgiliau Ymlacio

Gweithlyfr 5. Hyfforddi Sgiliau Ymlacio

Gweithlyfr 6. Hunan Sgwsio

Gweithlyfr 7. Hyfforddi Hunansgwrio

Gweithlyfr 8. Delweddaeth

Gweithlyfr 9. Hyfforddi Delweddaeth

Gweithlyfr 10. Defnyddio Sgiliau Seicolgol

I gael mynediad i'r gweithdai ar-lein, cliciwch ar y linc isod a fydd yn mynd â chi i wefan y Coleg Cymraeg Cenedlethol. Unwaith y byddwch wedi cael mynediad at yr adnoddau llyfrgell agored, cliciwch ar gategorïau, yna agorwch y gwyddorau cymdeithasol ac yna gwyddor chwaraeon. Os ydych chi wedyn yn sgrolio i lawr fe welwch bob 10 gweithdy i chi ei ddilyn.

https://adnoddau.porth.ac.uk/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_90_1