AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Gweithdai Hyfforddi


Mae Chwaraeon Cymru yn cynnig amrywiaeth o Weithdai Hyfforddi yhSports Coach UK ar gyfer clybiau, cyrff rheoli a sefydliadau eraill, i ddatblygu eu hyfforddwyr a’u gweithlu gwirfoddol.                         

 

Mae’r dudalen yma’n darparu gwybodaeth ddefnyddiol am sut gall eich hyfforddwyr a’ch gwirfoddolwyr ymgymryd â hyfforddiant DPP mewn gweithdai sydd wedi’u trefnu ymlaen llaw neu cewch drefnu eich digwyddiad eich hun. Defnyddiwch yr adnoddau sydd ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

 

Gweld y gweithdai hyfforddi diweddaraf

Os ydych chi’n chwilio am gyfleoedd DPP ar gyfer eich hyfforddwyr a’ch gwirfoddolwyr, edrychwch ar ein calendr digwyddiadau i weld y gweithdai sy’n cael eu cynnal ledled Cymru. I archebu lle ar un o’r cyrsiau hyn, rhaid i chi gysylltu â’r trefnydd sydd wedi’i enwi ar gyfer y digwyddiad rydych chi wedi’i ddewis.

Trefnu eich gweithdy eich hun

Os oes gennych chi nifer fawr o hyfforddwyr a gwirfoddolwyr sydd angen hyfforddiant DPP, beth am archebu eich gweithdy eich hun? Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw nodi dyddiad a lleoliad ar gyfer eich gweithdy ac wedyn cysylltu â Chwaraeon Cymru, a fydd yn gallu helpu gyda dod o hyd i diwtor lleol ar gyfer eich cwrs.


I archebu eich gweithdy pwrpasol eich hun:

  1. Nodwch ddyddiad a lleoliad rydych chi’n eu ffafrio
  2. Llenwch a chyflwynwch y ffurflen archebu gweithdy
  3. Llenwch a chyflwynwch restr wirio’r lleoliad os nad yw’r lleoliad wedi cael ei ddefnyddio o’r blaen
  4. Bydd Chwaraeon Cymru yn neilltuo tiwtor ac yn anfon cadarnhad o’r archeb
  5. Bydd Chwaraeon Cymru yn cysylltu â’r trefnydd cyn y gweithdy i wirio’r gofynion o ran adnoddau a bydd yn anfon tystysgrifau ymlaen llaw
  6. Ar ôl cwblhau’r gweithdy, bydd y tiwtor yn rhoi tystysgrifau i’r ymgeiswyr ac yn anfon y gofrestr a’r ffurflenni gwerthuso yn ôl i Chwaraeon Cymru.

Cysylltiadau Allweddol:

I archebu gweithdai, anfonwch y ffurflenni archebu i: communitysport.courses@sport.wales

 

Dogfennau Defnyddiol: