AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Cyllid Clwb

Cyllido Eich Clwb Chwaraeon

Sefydlu tîm newydd ac angen cit? Hyfforddwyr a swyddogion angen hyfforddiant a chymwysterau? Angen llifoleuadau neu ddatblygu eich caeau?

Os ydych chi angen cyllid chwaraeon, mae digon o grantiau a benthyciadau ar gael a all gefnogi eich clwb o bosib. Os ydych chi’n glwb chwaraeon bach neu’n endid mawr, fe welwch chi mai’r dasg yw dod o hyd i grantiau cyllid chwaraeon sy’n addas i’ch anghenion chi a gwneud cais amdanynt.

Beth yw Grant Chwaraeon?

Swm o arian yw grant chwaraeon sy’n cael ei ddyfarnu i glwb gan sefydliad, fel llywodraeth y DU, a does dim rhaid ei dalu’n ôl. Fel rheol mae’n cael ei roi gyda chyfarwyddiadau manwl ar gyfer y defnydd ohono, er mwyn cynorthwyo gyda datblygu clwb a’i ddarpariaeth i’r cyhoedd.

Beth yw Benthyciad Clwb?

Yn wahanol i grant, mae benthyciad yn swm o arian sy’n cael ei roi i glwb gan fanc neu gymdeithas adeiladu a bydd rhaid ei dalu yn ôl dros gyfnod penodol o amser.

Mae’n bwysig nodi y bydd y benthyciad yma’n arwain at log dros amser, felly gallwch dalu mwy yn ôl nag a fenthyciwyd gennych i ddechrau.

 

NL-SOCIAL MEDIA GRAPHIC-WELSH-1080px  NL-Animation-WELSH-1080pxNLF_TWIBBON - WELSH 200X200PXNLF_TWIBBON - WELSH 200X200PX2

NL-SOCIAL MEDIA GRAPHIC-ENGLISH-1080px NLF_TWIBBON 200X200PXNLF_TWIBBON 200X200PX2

 

Sut Mae Cael Hyd i Gyllid Chwaraeon ar gyfer Eich Clwb a’i Ddefnyddio

Rydyn ni wedi gwneud y gwaith cartref ar eich rhan chi’n barod... Rydyn ni wedi chwilio ar y we am grantiau a benthyciadau sy’n berthnasol i glybiau chwaraeon yng Nghymru. Cliciwch ar y bocsys isod i weld y rhestr lawn.

Ac wrth wneud hynny, edrychwch ar ein cyngor doeth ni i’ch helpu i ddechrau arni gyda chyllid eich clwb