AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Digwyddiadau

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd

Time: 10.00-16.00

Venue: Newport Centre, 1 Kingsway, Newport NP20 1UH

Contact Phone:

Contact Email: office@disabilitysportwales.com

Contact Person: Tom Rogers

Hyfforddiant Cynnwys Anabledd

Nod cyffredinol y gweithdy hwn yw sicrhau bod pobl anabl yn cael hyfforddiant a chyfleoedd o ansawdd gwych yn eich camp.  Mae'r sesiwn chwe awr yn gyfuniad o elfennau theori ac ymarferol – sydd wir o help i ddefnyddio gwybodaeth sy'n ymwneud â'r Model Cynhwysiant Chwaraeon a STEPS mewn amgylchedd egnïol a fydd yn rhoi syniadau i chi am sut i ddatblygu ac addasu gweithgareddau sy'n seiliedig ar sgiliau ac sy'n berthnasol i'ch camp.

 Bydd y gweithdy'n ymdrin â’r canlynol:

  • Canfyddiadau a phrofiadau
  • Arferion hyfforddi da a'r goblygiadau
  • Heriau ac atebion o ran cymryd rhan
  • Pwyntiau allweddol ynghylch deddfwriaeth yn ymwneud â hyfforddi a gwirfoddoli mewn chwaraeon
  • Llwybrau a dosbarthiad Chwaraeon Anabledd
  • Ble i fynd am fwy o gymorth ac arweiniad
  • Defnyddio hyn mewn amgylchedd ymarferol

Mae'r gweithdy hwn ar gyfer clybiau sy'n ymwneud â'r rhaglen insport Clwb yn unig. Os nad yw eich clwb yn ymwneud â'r rhaglen ar hyn o bryd ond bod gennych ddiddordeb mewn dysgu sut gallwch gael cymorth i wneud eich clwb yn gynhwysol, nodwch hynny yma: http://www.atebionclwb.cymru/insport-clwb/

Cofrestrwch eich lle am ddim ar y cwrs hwn yma:

https://www.eventbrite.co.uk/e/78142754081

Gweld pob Digwyddiadau