AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Hafan

Dogfennau Defnyddiol for People In Your Club

DOCX Cod Ymddygiad Aelodau’r Pwyllgor
DOC Cod Ymddygiad y Chwaraewyr
DOCX Cofnod o Staff a Gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc
PDF Diogelu – ffurflen cofnodi digwyddiad
DOCX Disgrifiad Rôl – Cadeirydd
DOCX Disgrifiad Rôl – Cynrychiolydd Ieuenctid
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Codi Arian
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Lles y Clwb
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Marchnata
PDF Disgrifiad Rôl – Swyddog Tegwch y Clwb
DOCX Disgrifiad Rôl – Trysorydd
DOCX Disgrifiad Rôl – Ysgrifennydd y Clwb
DOCX Disgrifiad Swydd Cydlynydd Gwirfoddolwyr
DOC Ffurflen Gais Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr
DOC Ffurflen Gofrestru a Chofnodi Chwaraewyr
PDF Pecyn Cymorth Cydlynydd Gwirfoddolwyr
DOC Rhestr Wirio ar gyfer Tripiau
DOC Templed Cod Ymddygiad Hyfforddwyr
DOCX Templed Cofrestr Presenoldeb
DOCX Templed Ffurflen Gyswllt Clwb ac Ysgol
DOC Templed Llyfryn Croeso Gwirfoddolwyr
PDF WCVA Expenses Policy Template