AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Hafan

Dogfennau Defnyddiol for Managing Your Club

PDF Creu Fformatau Amgen
DOC Cyngor Cymorth Cyntaf
DOCX Datganiad Cynnwys – cyngor ar ei ysgrifennu
PDF Esiampl o Gyfansoddiad Clwb
DOCX Ffurflen Ganiatâd Rhiant a Chwaraewr
DOCX Ffurflen Monitro Amrywiaeth
DOCX Gwrthdaro Buddiannau Clwb - Polisi a Gweithdrefnau
PDF insport Club Care Support Policy
PDF insport Club Code of Conduct Parents Carers Guardians
PDF insport Club Role Description Lead Coach
PDF insport Club Selection Policy
DOCX Manylion Clwb a Phwyllgor
DOC Polisi Cyfleoedd Cyfartal
DOC Polisi Iechyd a Diogelwch
DOC Rhestr Gwirio Offer y Clwb
DOCX Sut mae Cadeirio Cyfarfod
PDF Taflen Diogelu oedolion sy’n wynebu risg
DOC Templed Cyfansoddiad y Clwb
DOCX Templed Cynllun Gweithredu'r Clwb
DOC Templed Ffurflen Asesu Risg