AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Hafan

Dogfennau Defnyddiol

PDF #Amdani (cardiau fflach)
DOCX Cod Ymddygiad Aelodau’r Pwyllgor
DOC Cod Ymddygiad y Chwaraewyr
DOCX Cofnod o Staff a Gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc
PDF Creu Fformatau Amgen
DOC Cyngor Cymorth Cyntaf
DOCX Datblygu eich defnydd o'r Gymraeg
DOCX Datganiad Cynnwys – cyngor ar ei ysgrifennu
PDF Diogelu – ffurflen cofnodi digwyddiad
DOCX Disgrifiad Rôl – Cadeirydd
DOCX Disgrifiad Rôl – Cynrychiolydd Ieuenctid
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Codi Arian
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Lles y Clwb
DOCX Disgrifiad Rôl – Swyddog Marchnata
PDF Disgrifiad Rôl – Swyddog Tegwch y Clwb
DOCX Disgrifiad Rôl – Trysorydd
DOCX Disgrifiad Rôl – Ysgrifennydd y Clwb
DOCX Disgrifiad Swydd Cydlynydd Gwirfoddolwyr
PDF Esiampl o Gyfansoddiad Clwb
DOC Ffurflen Gais Hyfforddwyr a Gwirfoddolwyr
DOCX Ffurflen Ganiatâd Ffotograffiaeth a Ffilmio
DOCX Ffurflen Ganiatâd Rhiant a Chwaraewr
DOC Ffurflen Gofrestru a Chofnodi Chwaraewyr
DOCX Ffurflen Monitro Amrywiaeth
DOCX Gwrthdaro Buddiannau Clwb - Polisi a Gweithdrefnau
PDF Iaith Gymraeg: Brandio Dwyieithog
PDF Iaith Gymraeg: Pwyntiau Gweithredu
PDF insport Club Care Support Policy
PDF insport Club Code of Conduct Parents Carers Guardians
PDF insport Club Role Description Lead Coach
PDF insport Club Selection Policy
Introduction to Inclusive Marketing
PDF Managing Events
DOCX Manylion Clwb a Phwyllgor
PDF Pecyn Cymorth Cydlynydd Gwirfoddolwyr
DOC Polisi Arian Wrth Gefn Clwb
DOC Polisi Cyfleoedd Cyfartal
DOC Polisi Iechyd a Diogelwch
DOC Rhestr Gwirio Offer y Clwb
DOC Rhestr Wirio ar gyfer Tripiau
PDF Rhestr Wirio o Ofynion Hanfodol ar gyfer Clybiau a Sefydliadau
DOCX Sut mae Cadeirio Cyfarfod
PDF Taflen Diogelu oedolion sy’n wynebu risg
DOC Templed Cod Ymddygiad Hyfforddwyr
XLSX Templed Cofrestr Asedau
DOCX Templed Cofrestr Presenoldeb
DOC Templed Cyfansoddiad y Clwb
XLSX Templed Cyllid (gan gynnwys Incwm/Gwariant a Llif Arian)
DOCX Templed Cynllun Gweithredu'r Clwb
DOCX Templed Cynllun Strategol Clwb
DOC Templed Ffurflen Asesu Risg
DOCX Templed Ffurflen Gyswllt Clwb ac Ysgol
DOCX Templed gweithdrefnau ariannol y Clwb
DOC Templed Llyfryn Croeso Gwirfoddolwyr
DOCX Templedi Polisi Cyfryngau Cymdeithasol
PDF WCVA Expenses Policy Template
PDF Y Gymraeg: Amdani! Defnyddio'r Gymraeg mewn Chwaraeon