AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Defnyddio

Ble gall gwirfoddolwyr chwaraeon ifanc wneud gwahaniaeth?

Ar ôl i chi recriwtio a hyfforddi eich gwirfoddolwyr chwaraeon ifanc, bydd chwilio am gyfleoedd iddynt effeithio ar chwaraeon ysgol a chymunedol yn hanfodol iddynt gael profiadau a sgiliau newydd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn codi ymwybyddiaeth ymhlith pobl ifanc o gyfleoedd gwirfoddoli a’r manteision iddynt o gymryd rhan mewn swyddogaethau, fel siarad mewn gwasanaethau boreol, arwain a chynorthwyo gyda chlybiau chwaraeon allgyrsiol, cefnogi clybiau chwaraeon cymunedol, ac eistedd ar fyrddau gwneud penderfyniadau neu banelau ifanc. Bydd darparu cefnogaeth ac adnoddau i wirfoddolwyr ymgymryd â’u rôl wirfoddol yn rhoi hyder iddynt i chwilio am gyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau a gwneud gwahaniaeth mewn chwaraeon ysgol a chymunedol.