AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Rheoli Eich Clwb

Beth ddylai rhieni chwilio amdano wrth ddewis clwb chwaraeon?

Dyma rai o’r prif bwyntiau y dylech holi amdanynt wrth ddewis clwb chwaraeon neu weithgaredd i’ch plentyn.

 

Rhestr sydyn i rieni.

Ydy’r clwb neu’r sefydliad wedi ennill archrediad gan gorff chwaraeon neu gan y cyngor lleol?  Os do, gellir ystyried hyn fel tystiolaeth bod y clwb/sefydliad wedi cyflawni lefel benodol o arferion diogel fel y cawsant eu hasesu gan y corff dyfarnu. 

Hyd yn oed os yw’r clwb yn archededig, dylech wurio bod gan y clwb….

✔️ Swyddog lles penodedig y gellir cysylltu â nhw ac sy’n gyfrifol am weithredu’r polisi diogelu a materion yn ymwneud ag amddiffyn plant neu bobl ifanc.

✔️ Gweithdrefnau i ddelio â chwynion neu bryderon am arferion gwael, cam drîn neu esgeulustod.

✔️ Safonau arfer da ysgrifenedig (e.e. Cod Ymddygiad).

✔️ Ffurflen caniatâd rhieni / manylion brys sy’n rhaid i chi ei dychwelyd i’r clwb.

✔️ Gweithdrefnau recriwtio diogel i rai sy’n gweithio gyda phobl ifanc, ac sy’n cynnwys: swydd-ddisgrifiad clir, geirdaon priodol, archwiliadau cofnodion troseddol (e.e. DBS) ar gyfer swyddi perthnasol, a chymwysterau technegol.  

✔️ Mynediad at hyfforddiant diogelu priodol (amddiffyn plant) i’w staff/gwirfoddolwyr.

Cofiwch, bydd clwb sy’n cael ei redeg yn dda’n croesawu eich cwestiynau am eu gweithgareddau a’u polisïau.  Bydd y clwb yn gwybod bod ganddynt gyfrifoldeb i sicrhau bod y trefniadau iawn y neu lle ac i roi’r math yma o wybodaeth i unrhyw un sy’n gadael plentyn yn eu gofal.

 

Mwy o ‘tips’!

Sut i gynnwys mwy o rieni mewn clybiau chwaraeon i blant.

Cyngor i Oedolion sy'n gweithio gyda Hyfforddwyr ifanc. 

20 Peth mae Athletwyr Ifanc eu angen wrth Mam a Dad.

Sut i fod yn esiampl da i’ch plentyn.

 

Dolenni defnyddiol:

Sport Parent EU.

Rhieni Mewn Chwaraeon.

Cyngor gan y CPSU.

Siarter Rhieni.