AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Rheoli Eich Clwb

Gwrthdaro Buddiannau

Mae gwrthdaro buddiannau’n codi’n aml ac mae’n bwysig cofio nad yw gwrthdaro o’r fath yn golygu eich bod chi wedi gwneud rhywbeth o’i le bob amser.

Ond mae’n rhaid i chi reoli’r gwrthdaro yma er mwyn ei atal rhag ymyrryd â’ch gallu chi i wneud penderfyniad, er budd a lles y clwb.                                     

I roi syniad i chi, dyma fathau o wrthdaro:       

  • Gallech elwa’n ariannol neu fel arall o’ch clwb, naill ai’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol drwy rywun y mae gennych gysylltiad ag ef neu hi
  • Mae eich dyletswydd chi i’ch clwb yn cystadlu yn erbyn eich dyletswydd neu deyrngarwch i sefydliad neu berson arall

I gael rhagor o wybodaeth am y math o wrthdaro sy’n gallu codi, ac arweiniad ar sut ddylid rheoli’r sefyllfaoedd hyn, ewch i’r wefan Chwaraeon a Hamdden.  

Er mwyn cyfyngu ar y posibilrwydd o wrthdaro buddiannau, mae’n syniad da sefydlu polisi ar gyfer hyn. Gallwch lawrlwytho templed polisi yma - ond cofiwch mai dim ond canllaw yw hwn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ei addasu i ddiwallu anghenion eich clwb chi.