AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Rolau clwb

Cadeirydd  

Mae Cadeirydd unrhyw sefydliad yn rôl hanfodol ac mae hyn yn wir yn sicr am unrhyw glwb chwaraeon. Dyma’r swydd sydd wrth y llyw yn y clwb gan lywio ei gyfeiriad ar gyfer y dyfodol.         

Rhagor o wybodaeth...

Ysgrifennydd y Clwb

Mae Ysgrifennydd y Clwb yn rôl greiddiol. Dyma ganolbwynt y gweinyddu yn y clwb, gan roi sylw i’r holl ohebiaeth. Mae’n rôl uchel ei phroffil sy’n cael effaith fawr ar ddull effeithlon ac effeithiol o reoli’r clwb.     

Rhagor o wybodaeth...

Swyddog Lles y Clwb  

Mae Swyddog Lles unrhyw glwb yn rôl bwysig iawn. Y gwaith yw helpu gyda diogelu ac amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed.                          

Rhagor o wybodaeth...

Swyddog Codi Arian

Mae swyddog codi arian yn goruchwylio strategaeth codi arian y clwb. Yn aml iawn, mae clwb angen arian ychwanegol, yn enwedig os yw’n cynilo ar gyfer prosiect newydd neu i sefydlu tîm neu adran iau newydd. Mae’r rôl yn aml yn cynnwys trefnu digwyddiadau hwyliog a chymdeithasol a hefyd llenwi ffurflenni cais am grant a threfnu cytundebau nawdd gyda busnesau lleol.

Rhagor o wybodaeth...


Swyddog Marchnata

Gall y swydd yma fod ag enwau eraill, fel Swyddog Hyrwyddo neu Swyddog y Wasg. Mae’r swydd yn un bwysig oherwydd mae’n hybu gweithgareddau’r clwb gyda’r nod o gynyddu aelodaeth ac incwm y clwb neu wella ei enw da.                                  

Rhagor o wybodaeth...


Cydlynydd Gwirfoddolwyr

Mae’r Cydlynydd Gwirfoddolwyr yn rôl allweddol mewn unrhyw glwb chwaraeon. Y person yma sy’n benodol gyfrifol am gefnogi’r gweithlu gwirfoddol. 

darllen mwy


Trysorydd

Mae rôl y Trysorydd yn rôl allweddol gyda chyfrifoldeb am reoli cyfrifon a chyllid y clwb.

Rhagor o wybodaeth...


Cynrychiolydd Ieuenctid       

Mae rôl y Cynrychiolydd Ieuenctid yn rôl hanfodol i unrhyw glwb. Mae’n golygu bod Pwyllgor y Clwb yn cael adborth didwyll o bersbectif ifanc a chan ei aelodau iau. Hefyd mae’r Cynrychiolydd Ieuenctid yn annog yr aelodau iau i fod yn arweinwyr ifanc yn y clwb, gan hyfforddi a rhoi cyfrifoldebau iddyn nhw helpu gyda hyfforddi a digwyddiadau’r clwb. 

Rhagor o wybodaeth...


Swyddog Tegwch

Pwrpas swyddog tegwch yw sicrhau bod cyfleoedd teg a chyfartal yn cael eu sefydlu, eu cynnal a’u meithrin ar draws y clwb.                                  

Rhagor o wybodaeth...