AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Hyfforddwyr

Adolygu eich hyfforddiant

Does dim rhaid i ni ddweud wrthych chi bod hyfforddi’n rhan bwysig o redeg clwb. Ond pa mor aml ydych chi’n adolygu anghenion hyfforddi eich clwb?

Ydych chi wedi eistedd i lawr yn ddiweddar ac ystyried yn briodol a ydych chi’n diwallu anghenion eich aelodau? Ydych chi’n darparu’n ddigonol ar gyfer pob oedran, gallu a disgyblaeth chwaraeon yn eich aelodaeth?    

Pan rydych chi’n brysur yn rhedeg clwb, mae’n hawdd iawn anghofio am y pethau pwysig yma. Dyma pam mae’n bwysig rhoi dyddiadau ar eich calendr ar gyfer adolygu’r hyfforddiant. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys nodyn atgoffa hefyd, fel eich bod yn gallu paratoi a neilltuo amser i adolygu yn eich amserlen.

Felly sut mae dechrau arni?

I ddechrau, rhaid ystyried pwy sydd arnoch ei angen rownd y bwrdd. Mae grŵp ffocws bach yn ddigon. Gall hwn gynnwys:

  • Staff hyfforddi
  • Un neu ddau o aelodau’r pwyllgor
  • Cynrychiolydd yr ieuenctid
  • Cydlynydd y gwirfoddolwyr

Esboniwch ymlaen llaw bod hwn yn gyfle i ddatblygu a chefnogi’r hyfforddi yn eich clwb.      

Beth nesaf?

Edrychwch ar ein gwybodaeth am gyfarfodydd clwb i gael cyngor ar arwain cyfarfodydd llwyddiannus.            

Wrth lunio eich agenda, cofiwch y bydd anghenion hyfforddi eich clwb yn amrywio, gan ddibynnu ar nifer o ffactorau, gan gynnwys:

  • Nodau ac uchelgais eich clwb 
  • Maint eich clwb     
  • Eich camp
  • Gofynion aelodau, chwaraewyr a chyfranogwyr y clwb                     

Cofiwch adolygu darpariaeth hyfforddi eich clwb yn rheolaidd er mwyn gwneud yn siŵr ei bod yn ddigonol ac yn diwallu eich anghenion. Mae hyn yn cynnwys edrych ar y canlynol:

Edrychwch ar wybodaeth eich Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol am gefnogi eich hyfforddwyr.

Eisiau bod yn hyfforddwr?

Mae hyfforddi’n ffordd grêt o gymryd rhan mewn camp rydych chi’n hoff ohoni. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae cymryd rhan, lawrlwythwch How to become a coach gan UK Coaching neu ewch ati i wylio’r fideo How to become a coach.

Mae gan y rhan fwyaf o gyrff rheoli cenedlaethol Lwybr Hyfforddi. Dyma derm a roddir i siwrnai hyfforddwr. Er enghraifft, gallai fod yn siwrnai o reoli tîm pump bob ochr dan 10 oed i fod yn rheoli Cymru. Mae rhagor o wybodaeth am y Llwybrau Hyfforddi ar gael yma.

Mewn rhannau eraill o’r wefan hon mae gwybodaeth am y canlynol ar gael:

 

Gwybodaeth Ddefnyddiol i Hyfforddwyr: 

Ble mae chwilio am wybodaeth am faeth ar-lein? 

Syniadau ar gyfer ryseitiau:

Cwestiynau cyffredinol am faeth:

Gwybodaeth Maeth Chwaraeon:

Ategolion:

Angen gweithiwr proffesiynol?