AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Pobl yn Eich Clwb

Cod Ymddygiad i Hyfforddwyr

Dylai Cod Ymddygiad i Hyfforddwyr gynnwys y canlynol:

  • Rhoi i bob chwaraewr, beth bynnag yw ei allu, y cyfle i chwarae              
  • Ceisio chwarae teg bob amser
  • Derbyn bod ceisio ennill yn bwysicach na’r ennill ei hun           
  • Sicrhau bod y sesiynau hyfforddi’n hwyliog, wedi’u strwythuro’n dda a gyda ffocws ar ddatblygu sgiliau, gwneud penderfyniadau a deall y gêm
  • Bod yn ymwybodol o Bolisi Lles y Clwb a’ch cyfrifoldebau chi

Mae Cod Ymddygiad i Hyfforddwyr ar gael yn ein hadran Lawrlwythiadau.