AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Chairperson

Chairperson

Mae’r Cadeirydd mewn unrhyw sefydliad yn rôl hanfodol ac mae hyn yn wir am glybiau chwaraeon yn sicr. Dyma’r swydd sydd wrth y llyw yn y clwb ac mae’n arwain ei gyfeiriad yn y dyfodol.     

Sut byddwch chi’n elwa:   

 • Ymdeimlad o foddhad, cyflawni a rhoi’n ôl
 • Rôl allweddol yn eich cymuned
 • Cyfarfod llawer o bobl o gefndiroedd gwahanol
 • Cyfle i ddatblygu sgiliau
 • Datblygiad gyrfaol posib / gwella cyflogadwyedd
 • Potensial am hyfforddiant a chymwysterau newydd

I bwy fyddaf yn atebol?       

 • Pwyllgor y Clwb

Am bwy fyddaf yn gyfrifol?    

 • Holl aelodau’r pwyllgor

Yn ddelfrydol, mae’n rhaid i chi fod yn:

 • Arweinydd cadarn sy’n gallu bod yn wrthrychol
 • Hyderus ac yn gyfathrebwr da; gallu cynrychioli’r clwb mewn cyfarfodydd allanol
 • Gallu sicrhau bod cyfarfodydd yn rhedeg yn esmwyth ac yn effeithlon
 • Hawd siarad â chi gyda sgiliau gwrando da
 • Trefnus a mwy na pharod i ddirprwyo
 • Brwdfrydig a llawn cymhelliant

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

 • Cadeirio cyfarfodydd y Pwyllgor a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
 • Llywio materion cyffredinol y clwb
 • Arwain y pwyllgor i wneud penderfyniadau er lles y clwb cyfan, gan gynnwys unrhyw faterion disgyblu
 • Cynrychioli safbwynt diduedd gan ganiatáu trafodaeth agored bob amser
 • Gennych chi fydd y bleidlais benderfynu os oes unrhyw fater na ellir gwneud penderfyniad yn ei gylch yn y clwb
 • Cynorthwyo Ysgrifennydd y Clwb i lunio pob agenda
 • Cynrychioli’r clwb mewn cyfarfodydd allanol, yn ôl yr angen
 • Rheoli a goruchwylio gwaith swyddogion a phersonél eraill y clwb
 • Cyflwyno adroddiad blynyddol y clwb yn y CCB

Faint o amser fydd yn ei gymryd?

 • Tua phump awr bob mis ar gyfer cyfarfodydd, ond bydd hyn yn dibynnu ar natur eich sefydliad/clwb chwaraeon.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

(Nodwch fanylion cyswllt yma ar gyfer pwy bynnag sy’n arwain ar recriwtio’r Cadeirydd)