AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Erthyglau

Gyflwyniad i Wirfoddoli ym Maes Chawaraeon: Modiwl Ar-lein

Mae’r cwrs yma wedi cael ei greu i’ch helpu chi i gymryd y camau cyntaf at wella diwylliant gwirfoddoli eich clwb.  

Byddwch yn cael cyngor call ar greu amgylchedd gwirfoddoli positif yn eich clwb, a sut gallwch recriwtio gwirfoddolwyr a’u cadw!    

Drwy gydol y cwrs gofynnir i chi gyfrannu eich meddyliau a’ch gwybodaeth. Byddwch yn gallu gwneud hyn mewn nifer o focsys testun – bydd pwyso ‘submit’ yn cadw eich gwybodaeth. Wedyn gallwch lawrlwytho’r wybodaeth rydych chi wedi’i chyflwyno i’ch bwrdd gwaith drwy bwyso ar y botwm ‘Download PDF’ (ar y sleid olaf ym mhob adran). Ar ôl i chi gwblhau’r cwrs ar-lein yma, byddwch yn cael gwahoddiad i sesiwn dilynol wyneb yn wyneb a bydd yr wybodaeth fyddwch chi wedi’i lawrlwytho’n ddefnyddiol ar gyfer hyn.

Byddwch yn gallu lawrlwytho tystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs – gwnewch yn siŵr eich bod wedi clicio ar y botwm ‘Mark Complete’ ar ôl i chi fynd drwy’r adran (gall hyn gymryd ychydig funudau i ddiweddaru).

I ddechrau’r modiwl, cliciwch yma. 

Gweld pob astudiaeth achos