AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Erthyglau

Dathlu arwyr y cyfyngiadau symud yn y gymuned hyfforddi

Fe wnaeth y gymuned hyfforddi waith rhagorol i helpu i gadw’r genedl yn iach yn gorfforol ac yn feddyliol yn ystod cyfyngiadau symud cenedlaethol y coronafeirws.  

I ddathlu cyflawniadau ein hyfforddwyr gwych yn ystod Wythnos Hyfforddi y DU 2020, rydyn ni wedi crynhoi rhai uchafbwyntiau o straeon newyddion da o’r cyfyngiadau symud. 

 

Prif Hyfforddwr Clwb Pêl Fasged Aberystwyth yn helpu’r aelodau anabl i gadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfyngiadau symud 

Dydi pob archarwr ddim yn gwisgo clogyn, siwmperi hyfforddwyr mae rhai’n eu gwisgo. 

Dyna’r achos yn sicr gyda Lee Coulson, Prif Hyfforddwr Clwb Pêl Fasged Aberystwyth. Yn ystod y cyfyngiadau symudtrefnodd Lee sgyrsiau a sesiynau canu rheolaidd ar-lein gyda’i dîm pêl fasged er mwyn eu helpu i gadw mewn cysylltiad. 

Darllenwch y stori lawn yma  

 

Symud hyfforddi ar-lein yn ystod y cyfyngiadau symud  

Daeth sawl agwedd ar yr hyfforddi’n rhithiol yn ystod y cyfyngiadau symud – gan gadw’r aelodau mewn cysylltiad, rhannu cyngor drwy fideos ar gyfryngau cymdeithasol, a chynnal sesiynau hyfforddi’n cael eu ffrydio’n fyw 
 
Cynhaliodd yr hyfforddwr beicio Karl Meredith sesiynau hyfforddiant sbrintio a dygnedd hyd yn oed gyda’r aelodau iau ar Facebook Live.   
 
Darllenwch y stori lawn yma  

 

Caredigrwydd clybiau chwaraeon Cymru                            

Fe wnaeth clybiau chwaraeon ledled Cymru y genedl yn falch iawn drwy ddangos caredigrwydd mawr yn ystod y cyfyngiadau symud, o ymgyrchoedd i roi hwb i iechyd meddwl i baratoi prydau bwyd am ddim ar gyfer y gymuned.      

Ymhlith y straeon gwych yma, aeth hyfforddwyr Clwb Jiwdo Imperial Abertawe yr ail filltir er mwyn cadw eu haelodau mewn cysylltiad ar-lein yn ystod y cyfyngiadau symudAc fe dderbyniodd yr aelodau oedd yn cael eu pen blwyddi yn ystod y cyfyngiadau symud negeseuon fideo gan eu hyfforddwyr hyd yn oed ar ddiwrnod eu pen blwydd 

Darllenwch y stori lawn yma  

 

Mae Wythnos Hyfforddi 2020 y DU yn cael ei chynnal rhwng 14eg a 18fed Medi ac mae’n ymwneud â dathlu ein hyfforddwyr a’r gwaith rhagorol maent yn ei wneud.         

I ddilyn y stori a chymryd rhan, chwiliwch am #WythnosHyfforddiDU #UKCoachingWeek 

Gweld pob astudiaeth achos