AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Hybu Eich Clwb

Meithrin Perthnasoedd ag Ysgolion, Busnesau a’r Gymuned

Rydyn ni’n meddwl bod defnyddio’r iaith Gymraeg mewn chwaraeon yn ffordd grêt o greu ymdeimlad o gymuned, a rhaid wrth gysylltiadau ysgol a chymunedol cadarn a meithrin perthnasoedd busnes â noddwyr i ategu hynny.

 

Mae cwmnïau di-ri’n dymuno noddi timau chwaraeon, ac mae’r un faint o glybiau’n gobeithio creu cysylltiadau ysgol a chymunedol; yma yn Atebion Clwb rydyn ni’n helpu i wneud y cysylltiadau hyn yn realiti.

 

Felly, os ydych chi eisiau dysgu mwy am feithrin perthnasoedd a nawdd chwaraeon drwy gyfathrebu yn y Gymraeg neu yn Saesneg, cysylltwch â thîm Atebion Clwb heddiw.