AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Cyfleusterau

Caeau Tyweirch Artiffisial

Newid neu ddatblygu cae tyweirch artiffisial?

Mae arwynebau chwarae synthetig yn parhau i fod yn ddewisiadau poblogaidd ar gyfer clybiau mewn rhai chwaraeon, yn enwedig dros fisoedd gwlyb y gaeaf.

Os ydych chi’n meddwl newid neu ddatblygu cae tyweirch artiffisial, mae’n bwysig eich bod yn darllen hwn, sy’n amlinellu dull cydweithredol sy’n cael ei fabwysiadu ledled Cymru.    

Mae cyrff rheoli tair camp yng Nghymru - pêl droed, hoci a rygbi - wedi dod at ei gilydd, a hefyd Chwaraeon Cymru, i gydweithio ar brosiect i ddarparu arwynebau chwarae artiffisial gwell ledled Cymru.                     

Mae parthau blaenoriaeth neu lecynnau pwysig wedi cael eu henwi ar gyfer datblygu caeau artiffisial, a bydd cyllid gan Chwaraeon Cymru’n helpu i ddarparu tirlun cyfleusterau mwy addas i bwrpas. Tynnir sylw at ffrydiau cyllido eraill yn y cynllun hefyd.         

Efallai nad yw eich gofynion chi’n bodloni’r rhai yn y cyfarwyddyd, ond peidiwch â phoeni. Bydd tudalennau cyllido Chwaraeon Cymru’n rhoi rhagor o wybodaeth a syniadau i chi am ble mae codi arian ar gyfer eich datblygiad

 

Cymdeithas Lles y Glowyr Trelái

Heddiw mae Clwb Pêl Droed Cymunedol Cwm Elái yn ganolfan brysur yn Nhonyrefail, tref yng Nghymoedd De Cymru. 

Darllenwch yr astudiaeth achos