AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Rheoli Eich Clwb

Achrediad

Mae nifer o gynlluniau achredu’n bodoli sy’n cael eu rheoli gan Gyrff Rheoli Cenedlaethol a thimau Datblygu Chwaraeon Awdurdodau Lleol.      

Mae cynlluniau achredu’n sicrhau bod clybiau’n gweithredu gan gadw at gyfres o safonau gofynnol. Hefyd maent yn dangos bod clwb yn darparu amgylchedd sy’n diogelu lles ei aelodau ac yn annog pawb i fwynhau chwaraeon a dal ati i gymryd rhan.         

Mae’n gallu helpu rhieni a gofalwyr i ddeall eu bod yn dewis y clwb priodol ar gyfer eu pobl ifanc.

Gellir cael gwybodaeth am Gynlluniau Achredu eraill gan Gyrff Rheoli yma.

Er enghraifft, mae rhaglen insport Chwaraeon Anabledd Cymru yn cynnig cefnogaeth i chi ddatblygu cyfleoedd sy’n gynhwysol i bobl anabl.