AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Hybu Eich Clwb

Defnyddio'r Gymraeg yn eich clwb.

NEWYDD! Modiwl ddigidol.

Does dim ots os ydych yn rhugl, yn ddysgwyr neu ond yn siarad ychydig o Gymraeg, yn y modiwl yma sydd wedi ei greu gan Gomisiynydd y Gymraeg, Chwaraeon Cymru, clybiau a chyrff llywodraethant chwaraeon, byddwch yn cael eich cyflwyno i fuddion defnyddio’r Gymraeg yn eich clwb chwaraeon.

Yn seiliedig ar brofiadau go iawn, mae’n trafod syniadau ymarferol ar sut i ddatblygu’r Gymraeg yn eich clwb a sut y gallwch ddefnyddio'r iaith mewn sesiynau hyfforddiant.

Cliciwch ar y llun isod i ddechrau'r modiwl.

Dyma sut mae'r hyfforddwr rygbi, Mike Bubbins yn ymarfer ei Gymraeg ar y cae.

 

 

Ydych chi eisiau mwy o help?

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn eich clwb neu os ydych chi eisiau cael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld y pecyn, yr adnoddau a’r arweiniad:

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu/cy/canllawiau/Pages/amdani!.aspx

 

 

 

 

Academi Gymnasteg Valleys

Mwy o wybodaeth am sut mae Academi Gymnasteg Valleys wedi creu diwylliant o wirfoddoli.  

Darllenwch yr astudiaeth achos