AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Hybu Eich Clwb

Y Gymraeg: Amdani! Defnyddio'r Gymraeg mewn chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru yn falch o gefnogi #amdani, pecyn ymarferol sydd wedi’i greu gan Gomisiynydd y Gymraeg ar gyfer clybiau a chymdeithasau chwaraeon er mwyn datblygu gweithgareddau chwaraeon dwyieithog, Cymraeg a Saesneg, yng Nghymru. 

 

Sut gall y Gymraeg fod o fudd i chi?

  • Denu aelodau a gwirfoddolwyr newydd i’r clwb
  • Cryfhau cysylltiadau ag ysgolion a siaradwyr Cymraeg yn eich cymuned
  • Cydnabod a diwallu anghenion eich aelodau  

 

Mae’r pecyn yn seiliedig ar ymchwil ac adborth gan gyrff chwaraeon ledled Cymru. 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu’r defnydd o’r Gymraeg yn eich clwb neu os ydych chi eisiau cael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol i weld y pecyn, yr adnoddau a’r arweiniad:

http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/hybu/cy/canllawiau/Pages/amdani!.aspx