AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Pobl yn Eich Clwb

Creu Diwylliant o Wirfoddoli

Po fwyaf o bobl sy’n helpu gyda thasg, yr hawsaf ydi hi. Ond yn rhy aml mewn clybiau chwaraeon, mae un neu ddau o unigolion yn ysgwyddo’r baich i gyd.            

Fel gweinyddwyr clybiau, mae’n bwysig eich bod chi’n creu diwylliant o wirfoddoli. Dyma ein cyngor ni ar gyfer hynny:

Mae ein hegwyddorion RhoiiEnnill yn ganolog i’r diwylliant gwirfoddoli y dymunwn ei weld a dyma awgrym neu ddau i’ch rhoi ar ben ffordd:

 

Gosod disgwyliadau

Rhowch fanylion y disgwyliadau gwirfoddoli bob tro mae aelod newydd yn ymuno â'r clwb. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn falch i helpu, ond eisiau gwybod beth mae'n ei olygu, pryd ac am ba mor hir.

 

Bod yn gadarnhaol

Mae angen i'r rhai mewn swyddi arwain osod y cywair cywir drwy roi cefnogaeth gadarnhaol i'r rhai sy'n cymryd rhan ac annog eraill. Nid yw ceisio cywilyddio pobl i wirfoddoli'n creu'r math cywir o ddiwylliant.

 

Holwch

Os oes gennych swyddi neu dasgau sydd angen eu gwneud, peidiwch ofni holi. Mae'n gweithio orau wyneb yn wyneb, ond gallwch hefyd ddefnyddio gwefan neu dudalen Facebook eich clwb.

 

Sgiliau

Holwch pa sgiliau penodol sydd gan eich aelodau neu rieni. Wrth i dasgau godi, gallwch wedyn dargedu'r bobl gywir.

 

Bod yn hyblyg

Efallai na fydd rhai pobl eisiau cymryd rôl fawr yn y clwb sydd angen llawer o amser ac ymdrech. Felly meddyliwch am dorri swyddi mawr yn ddarnau llai neu lunio rota i rannu'r baich.

 

Hyfforddiant

Gall y cyfle i ddysgu sgiliau newydd, megis Cymorth Cyntaf neu hyfforddi ysgogi pobl i gymryd rhan. Felly hyrwyddwch ac anogwch gyfleoedd hyfforddiant.

 

Gwerthiant

Mae 'diolch' syml neu guro cefnyn mynd ymhell. Pan fo pobl yn rhoi help llaw, gwnewch yn siŵr eich bod yn diolch iddynt yn bersonol ac yn gyhoeddus efallai ar y cyfryngau cymdeithasol, i ysbrydoli eraill i gymryd rhan.

 


Mewn rhannau eraill o’r wefan mae posib cael gwybodaeth am y canlynol:

  • Gwirfoddoli – ble mae dechrau?

Mwy o wybodaeth am sut mae Academi Gymnasteg Valleys wedi creu diwylliant o wirfoddoli.