AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Cyfleusterau

Derbyn Cyfrifoldeb am Adeilad neu Dir

Ydych chi’n ystyried cymryd yr awenau i redeg adeilad neu ddarn o dir? Byddai’n werth bachu paned o de a darllen pecyn adnoddau defnyddiol sydd wedi’i lunio gan Fields in Trust.

Diddordeb o hyd? Os felly, mae’n amser cysylltu â syrfëwr siartredig. Os am fod yn gyfrifol am bwll nofio cymunedol, neuadd gymunedol, adeilad clwb neu ddarn o dir, mae’n rhaid i chi wybod pa waith sydd angen ei wneud a faint fydd y gwaith hwnnw’n ei gostio cyn i chi wneud unrhyw benderfyniadau. Ydi’r to yn ei le? Oes tamprwydd? Oes unrhyw broblemau gyda’r tir? Oes tirlithriad?             

Mae yswiriant atebolrwydd cyhoeddus yn flaenoriaeth fawr wrth i chi redeg eich adeilad eich hun. Mae rhagor o wybodaeth am yswiriant ar gael yma ond cofiwch ofyn am gyngor gan rywun proffesiynol bob amser.

Ac os ydych chi eisiau gwybodaeth a chefnogaeth i wneud eich eiddo’n wyrddach ac yn fwy effeithlon, ewch i Effeithlonrwydd Cymru

Cyfleuster Newydd Clwb Gymnasteg Nedd Afan                

Wedi ymdrech galed fel tîm, mae cyfleuster gymnasteg newydd yng Nghastell-nedd eisoes yn gwneud byd o wahaniaeth yn y gymuned.