AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Rheoli Eich Clwb

Diogelu              

Mae plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed yn wynebu risgiau ym mhob agwedd ar eu bywyd ac mae hynny’n wir am chwaraeon hefyd. Mae diogelu’n gyfrifoldeb pawb, felly beth bynnag yw eich rôl yn y clwb, fel rhiant, hyfforddwr, gwirfoddolwr neu berson ifanc, dylech fod yn gyfarwydd â pholisïau a gweithdrefnau diogelu eich clwb neu eich corff rheoli.      

Ond peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i helpu ac fe welwch chi bopeth y bydd arnoch angen ei wybod yma, gan gynnwys templedi dogfennau ...