AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Rheoli Eich Clwb

Diogelu              

Mae plant, pobl ifanc a rhai oedolion yn gwynebu risgiau ym mhob agwedd ar eu bywyd ac mae hynny’n wir am chwaraeon hefyd. Mae diogelu’n gyfrifoldeb pawb, felly beth bynnag yw eich rôl yn y clwb, fel rhiant, hyfforddwr, gwirfoddolwr neu berson ifanc, dylech fod yn gyfarwydd â pholisïau a gweithdrefnau diogelu eich clwb neu eich corff rheoli.      

Ond peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i helpu ac fe welwch chi bopeth y bydd arnoch angen ei wybod yma, gan gynnwys templedi dogfennau.

 

Beth yw Diogelu?

Diogelu yw’r camau gweithredu rydym yn eu rhoi ar waith i hybu lles plant ac oedolion sy’n wynebu risg ac i’w hamddiffyn rhag niwed. Mae’n bwysig bod clybiau a sefydliadau chwaraeon yn darparu profiadau diogel a chadarnhaol ac mae hynny’n golygu bod rhaid i chi sefydlu rhai gweithdrefnau penodol.