AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Rheoli Eich Clwb

Rheoli Risg

Does dim dianc rhag y ffaith bod rheoli risg yn rhan bwysig o redeg clwb.                       

Ond gyda’n canllaw ni heb jargon, rydym yn gobeithio y gallwn eich helpu chi i gynnal gweithgareddau chwaraeon heb fawr ddim risg.

Os am wybod pa siswrn a bandais i’w cynnwys yn eich cit cymorth cyntaf, neu wneud yn siŵr bod yr yswiriant priodol gennych chi yn ei le, rydyn ni yma gyda digon o wybodaeth i chi.

Weithiau, gall eich gwirfoddolwyr achosi risg i'r clwb, ac felly mae angen delio gyda sefyllfaoedd anodd a letchwith - dyma gyngor sut i ddelio â hynny.

Mae llinell gymorth am ddim ar gael i aelodau WSA (drwy aml-aelodaeth NGB). Gall clybiau ganfod os yw eu NGB yn aml-aelod drwy’r ddolen: http://wsa.wales/membership/directory/