AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Cyllid Clwb

Cynllunio eich Cyllid              

Mae rheoli’r cyllid yn gallu bod yn gur pen i unrhyw glwb. Ond drwy gynllunio ymlaen llaw, byddwch yn gallu deall sefyllfa ac ymrwymiadau ariannol eich clwb yn eithaf didrafferth.   

Rydyn ni yma gyda digonedd o awgrymiadau cynllunio, ac mae gennym ni adnoddau cynllunio am ddim hyd yn oed, i chi eu lawrlwytho.   

Os oes arnoch angen eich darbwyllo ymhellach, dyma pam rydyn ni’n meddwl bod cynllunio eich cyllid yn syniad da.

Mae cynllunio’n gallu helpu gyda’r canlynol:

  • Cefnogi’r clwb i ddatblygu ei gyfeiriad yn y dyfodol, gan helpu i ddatgan beth sydd angen ei wneud ac erbyn pryd
  • Helpu eraill i ddeall y costau sy’n gysylltiedig â rhedeg eich clwb
  • Penderfynu ar ffioedd i’w wneud yn fforddiadwy i aelodau a chyfranogwyr
  • Cadw llygad ar gynnydd eich clwb yn erbyn eich cynllun
  • Y clwb i weithredu os bydd pethau’n mynd o chwith
  • Datgan meysydd ar gyfer eu gwella
  • Eich clwb i fod yn gynaliadwy yn y tymor hir.

Mae nifer o adnoddau ar gael i’ch helpu chi i gynllunio ymlaen.

Mae rhai o’r rhain yn adnoddau tymor hir ac eraill yn rhai tymor byr:

Cynlluniau strategol (tymor hir)

Polisi Arian Wrth Gefn (tymor hir)

Cyllideb flynyddol (tymor byr)

Rhagolwg llif arian (tymor hir a thymor byr)

Cynllun buddsoddiad cyfalaf (tymor hir)