AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Rheoli Eich Clwb

Rheoli Eich Clwb 

                  

Mae strwythur clwb cadarn yn dod o'r top felly gadewch i Atebion Clwb eich dysgu chi am sut i roi prosesau rheoli llwyddiannuis ar waith a chynllunio ymlaen i wneud eich clwb y gorau y gall fod.

Mae sefydlu strwythurau a phrosesau clwb cadarn, a bod yn atebol a chynllunio ymlaen i gyd yn rhan o reoli eich clwb.                                  

Gair arall am hyn yw llywodraethu – sef, yn sylfaenol, y system ar gyfer rheoli eich clwb neu eich sefydliad.       

Gall hyn ymddangos braidd yn ddyrys i ddechrau ond bydd yr adran yma’n helpu i’ch arwain chi – un cam ar y tro!

 

 

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru wedi lansio gwasanaeth llinell gymorth unigryw yn ddiweddar ar gyfer ei aelodau a'i aelodau cyswllt. Gall Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol, clybiau ac elusennau cysylltiedig geisio gwybodaeth a chyngor yn awr ar amrywiaeth o weithgareddau busnes craidd. Gall rhedeg busnes yn y sector chwaraeon fod yn heriol ar adegau, gyda chymaint o sefyllfaoedd i roi sylw iddynt a chymaint o gyfleoedd i fanteisio arnynt. Gyda llinell gymorth Cymdeithas Chwaraeon Cymru, dim ond galwad ffôn i ffwrdd ydych chi bob amser oddi wrth y cyngor arbenigol y bydd arnoch ei angen efallai.  

Llinell Gymorth Cymdeithas Chwaraeon Cymru: http://wsa.wales/exclusive-helpline-wsa-members/