AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Cyllid Clwb

Rhagor o Wybodaeth ar gyferCynllunioEichCyllid

BusnesCymru

Os hoffech gael hyfforddiant cyllid, mae Busnes Cymru yn cynnig cyrsiau ar-lein. Rhaid i chi gofrestru cyn edrych ar y modiwl Rheoli Eich Cyllid, sy’n rhoi sylw i lif arian, cyllidebu, cyfrifon, elw a cholled a datganiadau balans.          

Parth Cyllid Busnes Cymru    

Hefyd efallai ei fod yn syniad da edrych ar Barth Cyllid Busnes Cymru. Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol yn y fan yma am sut gall cynllunio helpu i gynyddu cyllid a sut i chwilio am fuddsoddwyr posib.