AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Cyllid Clwb

Cyllid 

Yn ystyried sefydlu tîm newydd ac angen cit? Hyfforddwyr a swyddogion angen hyfforddiant a chymwysterau? Angen llifoleuadau neu ddatblygu eich cae?

Ni fydd ffioedd aelodaeth yn talu bob amser am bopeth rydych chi fel clwb eisiau ei wneud. Ond y newyddion da ydi bod digonedd o grantiau ar gael i allu cefnogi eich clwb o bosib.                     

Rydyn ni wedi gwneud ein gwaith cartref eisoes, felly does dim rhaid i chi fynd ati i wneud hynny... Rydyn ni wedi chwilio’r we i ddod o hyd i grantiau sy’n berthnasol i glybiau chwaraeon yng Nghymru.

 

 

Oeddech chi'n gwybod...?

Pan rydych yn gwneud cais ar gyfer grant gan Chwaraeon Cymru (naill ai'r Gist Gymunedol neu Grant Ddatblygu), mae'r arian rydych chi'n derbyn yn dod o brosiect y Loteri Cenedlaethol.  Felly, pan rydych yn chwaraeo'r loteri, mae canran o'ch arian yn cael ei rhoi i Chwaraeon Cymru er mwyn ei ddosbarthu i clybiau yn y gymuned.  

I ddangos eich gwerthfawrogiad i'r chwaraewyr Loteri, beth rhoi dweud 'diolch' iddynt am eich helpu i brynnu'r cit newydd, neu'r offer newydd, neu'r cwrdd Hyfforddi.  

Dyma mabell lun handi medrwch ddefnyddio i ddweud 'diolch' ar gyfryngau cymdeithsol neu ar eich gwefan.  

 

NL-SOCIAL MEDIA GRAPHIC-WELSH-1080px  NL-Animation-WELSH-1080pxNLF_TWIBBON - WELSH 200X200PXNLF_TWIBBON - WELSH 200X200PX2

NL-SOCIAL MEDIA GRAPHIC-ENGLISH-1080px NLF_TWIBBON 200X200PXNLF_TWIBBON 200X200PX2