AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '
Cyllid Clwb

Cyllid 

Yn ystyried sefydlu tîm newydd ac angen cit? Hyfforddwyr a swyddogion angen hyfforddiant a chymwysterau? Angen llifoleuadau neu ddatblygu eich cae?

Ni fydd ffioedd aelodaeth yn talu bob amser am bopeth rydych chi fel clwb eisiau ei wneud. Ond y newyddion da ydi bod digonedd o grantiau ar gael i allu cefnogi eich clwb o bosib.                     

Rydyn ni wedi gwneud ein gwaith cartref eisoes, felly does dim rhaid i chi fynd ati i wneud hynny... Rydyn ni wedi chwilio’r we i ddod o hyd i grantiau sy’n berthnasol i glybiau chwaraeon yng Nghymru.

Chwaraeon Cymru

Y sefydliad cyntaf ddylech chi droi ato wrth gwrs ydi Chwaraeon Cymru.

Y Gist Gymunedol          

Eisiau £1500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol?

Mae’r Gist Gymunedol yn cynnig grantiau hyd at £1,500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis tuag at y canlynol:

  • Cynyddu cyfranogiad     
  • Codi safonau          

Pwy all wneud cais?

Unrhyw grŵp sydd â chyfrif ariannol (boed yn gyfrif Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw’r sefydliad. Mae’n bur debyg y byddwch yn un o’r canlynol:        

  • Clwb neu Gymdeithas Chwaraeon
  • Clwb Ieuenctid
  • Grŵp Cymunedol

Mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Chwaraeon Cymru.

Grantiau Datblygu 

Ydych chi eisiau sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau hyfforddi newydd neu brynu offer y mae ei wir angen er mwyn datblygu eich prosiect i’r lefel nesaf? Os felly, mae grant o £1,501 i £25,000 ar gael i dalu am yr holl brosiectau uchod, yn ogystal â’r canlynol:

  • Addysgu hyfforddwyr
  • Llifoleuadau at bwrpas hyfforddi   
  • Prynu tir, neu hawliau ar dir, i ddatblygu mannau gweithgarwch
  • Grantiau sefydlu i gefnogi mentrau newydd

Pwy all wneud cais?

Mae’r grant yma ar gael i unrhyw grŵp sydd â chyfrif ariannol (boed yn gyfrif Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw’r sefydliad.

Mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Chwaraeon Cymru.