AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Cyfleusterau

Cyfleusterau

Os oes arnoch chi angen lleoliad neu os ydych chi’n datblygu eich cyfleusterau, mae help wrth law.

Yn yr adran yma, byddwch yn dysgu am yr anghenion y mae’n rhaid i chi eu hystyried wrth ddewis cyfleuster newydd. Cewch wybodaeth am lifoleuadau, rheoli tir a datblygu caeau. Sut mae dod yn gyfrifol am redeg adeilad neu ddarn o dir? Beth yw Trosglwyddo Asedau Cymunedol? Ac a oes posib ennill incwm drwy logi ein cyfleuster i eraill?              

O brydlesau i berchnogaeth ar dir, trefniadau archebu ac arolygon ar adeiladau, mae gennym, ni ddigonedd o gyngor i chi.