AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Digwyddiadau

Cwrs Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (£25 yr un)-1

Time: 9.30-3.30yh

Venue: Siop Cymorth Cyntaf FAST, Y Barri

Contact Phone: 01446 704820

Contact Email: slwilliams@valeofglamorgan.gov.uk

Contact Person: Steffan Williams

Cynnwys y Cwrs Nodau ac amcanion Cymorth Cyntaf mewn argyfwng Rheoli'r claf anymwybodol Rheoli anafusion nad yw'n anadlu Rheoli anafusion sy'n tagu Triniaeth anafusion sy'n gwaedu Trosolwg o gyflyrau eraill (sioc, atafaelu, mân anafiadau) Cynnwys Cymorth Cyntaf KitsRecording DamweiniauUde AED

Gweld pob Digwyddiadau