AAA
'Eich Cit Chwaraeon Hollbwysig'

Digwyddiadau

Cynhadledd a Gwobrau Athletau Cymru 2019

Time: 9y.b Dydd Sadwrn - 5y.p Dydd Sul

Venue: The Vale Resort, Hensol

Contact Phone:

Contact Email: https://www.welshathletics.org/en/event/welsh-athletics-conference-weekend

Contact Person:

Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn wych i Athletau yng Nghymru gyda mwy o glybiau a grwpiau yn datblygu i fod yn wych, hyfforddwyr ac arweinwyr yn rhoi cyfle i athletwyr wella, athletwyr yn perfformio’n eithriadol ar y llwyfan rhyngwladol, a’n gwirfoddolwyr ysbrydoledig yn chwarae rhan hanfodol mewn datblygu a chyflwyno ein Camp. Bydd ein cynhadledd flynyddol a’n penwythnos gwobrwyo yn gyfle i rannu yn y dathlu ar y llwyddiannau hyn, yn ogystal â pharhau â’n hymgyrch i fod yn sefydliad sy’n cael ei arwain gan ddysgu a dod â chasgliad rhagorol o siaradwyr at ei gilydd i rannu eu gwybodaeth a’u profiad ar y cyd.   

Hefyd yn ystod y penwythnos byddwn yn lansio ein strategaeth 7 mlynedd newydd ar gyfer Athletau yng Nghymru. Yn seiliedig ar ein gwaith ymgynghori gyda’r gymuned y llynedd, mae’n pennu cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer sut gallwn ni ddatblygu ein camp gyda’n gilydd yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod. 

Archebwch Docynnau Nawr. 

Gweld pob Digwyddiadau