AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Recriwtio, Dewis a Rheoli Gwirfoddolwyr (Am Ddim)-1

Time: 6-9-yh

Venue: Hwb YMCA, Y Barri

Contact Phone: 01446 704820

Contact Email: slwilliams@valeofglamorgan.gov.uk

Contact Person: Steffan Williams

Cwrs hyfforddi delfrydol os ydych chi'n newydd i reoli gwirfoddolwyr neu os hoffech ddiweddaru eich gwybodaeth Ar ddiwedd y sesiwn byddwch yn gallu: Nodi rolau gwirfoddoli presennol a newydd ar gyfer gwirfoddolwyr Nodi ble i recriwtio gwirfoddolwyr Sefydlu gweithdrefn ddethol effeithiol Sefydlu canllaw syml ar gyfer rheoli gwirfoddolwy

Gweld pob Digwyddiadau