AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Cyfarfod a Chyfarch Sported De Cymru - Merthyr Tydfil

Time: 10am - 4pm

Venue: Dowlais Community Centre, CF48 3LP

Contact Phone: 07879435371

Contact Email: d.barklin@sported.org.uk

Contact Person: Debs Barklin

Mae Sported yn elusen flaenllaw Chwaraeon i Ddatblygu  sy'n cefnogi grwpiau cymunedol ar draws y DU sy'n trawsnewid bywydau pobl ifanc dan anfantais 11-25 oed drwy chwaraeon. Trwy dîm staff arbenigol a mentoriaid gwirfoddol, rydym yn darparu cyngor, hyfforddiant a mentora am ddim i wella gallu a chynaliadwyedd clybiau a sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol.

 Ar ôl llwyddiant digwyddiadau'r llynedd, mae Sported yn mynd yn ôl ar y ffordd ac yn dod i'ch gweld drwy gydol 2019.

Dewch draw i gyfarfod ein Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Rich Thomas. Rhannwch eich stori a'ch heriau, a dysgwch sut y gallai ein Gwasanaethau Aelodau am ddim fod o fudd i'ch sefydliad.

Gweld pob Digwyddiadau