AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Cymorth Cyntaf Argyfwng

Time: 6.30yh - 9.30yh

Venue: Canolfan Athletau Dan Do Genedlaethol, Cyncoed Road, Caerdydd, CF23 6XD

Contact Phone: 02920 205283

Contact Email: sportcardiff@cardiffmet.ac.uk

Contact Person: Gareth Power

Cynnwys: • Rôl yr ymgynghorydd cyntaf • Y pryfed jaw fel techneg agoriad y llwybr awyr • Ymagwedd A-E y pêl-droedwr anafedig (gan gynnwys y pêl-droediwr anymwybodol) • Cynllunio gweithredu brys ar gyfer pêl-droed • Paratoi ar gyfer gweithredu ar gyfer arestio cardiaidd sydyn yn yr ifanc • Cydnabyddiaeth, BLS ag AED • Anadlu ar gyfer pob chwaraewr yn ystod BLS, nid argymhellir CPR i gywasgu yn unig ar gyfer y rhai sy'n cynorthwywyr cyntaf â dyletswydd gofal i ymateb i chwaraewyr yn ystod gemau a hyfforddiant (mae hyn yn wahanol gyd-destun i bresenoldeb y person lleyg mewn amgylchedd gwahanol) • Canllawiau cydsynio FA • Gwrthod y chwedlau o gymorth cyntaf mewn pêl-droed • Pecyn cymorth cyntaf pêl-droed penodol a chadw cofnodion Rhagofynion Bod o leiaf 16 mlwydd oed Pwy ydyw? Mae'r cwrs byr hwn yn berthnasol i hyfforddwyr, rheolwyr tîm, rhieni, athrawon, gwirfoddolwyr a gofalwyr sydd â chyfrifoldeb dros ddarparu cymorth bywyd sylfaenol a phwy yw'r unig bobl sy'n bresennol nes i'r ambiwlans gyrraedd. Arian cymhwyster Oherwydd natur a chyfrifoldeb sy'n gysylltiedig â darpariaeth cymorth cyntaf, ac yn unol â chanllawiau cyfredol y DU, bydd cyfred y dystysgrif hon i'w ddefnyddio fel cymhwyster cymorth cyntaf yn gyfyngedig i dair blynedd.

Gweld pob Digwyddiadau