AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Noson Atebion Clwb gyda Wayne Goldsmith

Time: 6-8pm

Venue: Prifysgol Metropolitan Caerdydd - Campws Cyncoed

Contact Phone: 02920 33 8297

Contact Email: emma.roberts@sport.wales

Contact Person: Emma Roberts

Clybiau a Rhieni - yr allwedd i lwyddiant chwaraeon.

Mae rôl rhieni mewn chwaraeon yn cael ei chamddeall a’i thanwerthfawrogi. Er mai hyfforddwyr sy’n gyfrifol am helpu athletwyr i ddatblygu’r sgiliau corfforol, meddyliol, technegol, tactegol a strategol angenrheidiol i gystadlu mewn chwaraeon, mae gan rieni rôl hynod bwysig mewn helpu eu plant i ddatblygu sgiliau bywyd hanfodol, gan gynnwys gwerthoedd (gonestrwydd, didwylledd, gwyleidd-dra, parch, anhunanoldeb, ethig gwaith, ymrwymiad, hyder ac ati), cymeriad, annibyniaeth a hunan-gyfrifolddeb.               

 Mae chwaraeon yn bartneriaeth lle mae’r athletwr, yr hyfforddwr a’r rhiant yn cydweithio i helpu’r athletwr i wireddu ei lawn botensial fel athletwr ac fel bod dynol. 

 Bydd cyflwyniad Atebion Clwb Wayne yn trafod rôl rhieni mewn chwaraeon. Bydd yn cyflwyno rhieni i strategaethau clir, ymarferol ac effeithiol i helpu eu plant i fod yn bopeth y gallant fod. Bydd Wayne yn rhannu ei brofiadau o weithio gyda chlybiau, sefydliadau chwaraeon ac athletwyr ym mhob cwr o’r byd a sut mae rhieni’n cefnogi, yn gwella ac yn dylanwadu ar brofiadau a pherfformiadau chwaraeon eu plant drwy fod yn rhieni rhagorol.

 

Cofresrwch am ddim:

https://www.eventbrite.co.uk/e/sports-parenting-the-key-to-sporting-success-tickets-59882631563?janus_fv=exp_eb_86972_related_events_v2%3DA

Gweld pob Digwyddiadau