AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Cwrs Tapio Chwaraeon a Tapio Kinesioleg-1

Time: 09.00-17.30

Venue: Parc Chwaraeon PDC

Contact Phone: 01443 654747

Contact Email: lee.vickery@southwales.ac.uk

Contact Person: Lee Vickery

Mae'r rhain yn sgiliau hanfodol i unrhyw therapydd sy'n edrych i chwarae rhan weithgar wrth reoli anafiadau chwaraeon a llawer o gyflyrau cyhyrysgerbydol. Yn ychwanegol at gael y sgiliau i anafiadau chwaraeon tâp, mae technegau hefyd yn cael eu dysgu a fydd yn helpu i ail-addysgu ystum gwael a'r problemau sy'n gysylltiedig ag ef.

Gweld pob Digwyddiadau