AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Rheoli Ymddygiad Cadarnhaol mewn Chwaraeon-1

Time: 18.00

Venue: Parc Chwaraeon PDC

Contact Phone: 01443 654747

Contact Email: lee.vickery@southwales.ac.uk

Contact Person: Lee Vickery

Creu Amgylchedd Hyfforddi Cadarnhaol i Annog Gwell Ymddygiad. Mae pob grŵp yn datblygu gwahanol ddeinameg ac mae pob cyfranogwr yn unigolyn unigryw - mae gwneud ymddygiad rheoli yn rhan heriol o'ch swydd. Os ydych chi'n gweithio gyda phobl ifanc mewn amgylchedd ysgol neu glwb, mae'r gweithdy hwn wedi'i ddylunio ar eich cyfer chi. Byddwch chi: • cael triniaeth well o lawer ar ymddygiad pobl ifanc • darganfyddwch sut mae eich ymddygiad yn effeithio ar eraill • dysgu sut i greu amgylchedd hyfforddi cadarnhaol • deall a chymhwyso strategaethau i ddelio ag ymddygiad heriol

Gweld pob Digwyddiadau