AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

diogelu a diogelu plant-1

Time: 18.00

Venue: Parc Chwaraeon PDC

Contact Phone: 01443 654747

Contact Email: lee.vickery@southwales.ac.uk

Contact Person: Lee Vickery

Mae pob plentyn yn haeddu mwynhau chwarae chwaraeon a chymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol. Bydd y gweithdy hwn yn helpu hyfforddwyr i adnabod arfer gwael a fflagiau coch o gamdriniaeth, a hefyd yn annog adolygiad o'ch ymarfer hyfforddi i sicrhau eich bod yn darparu profiad cadarnhaol a chyfoethog i bob plentyn. Datblygwyd y gweithdy mewn partneriaeth â'r NSPCC a'r CPSU a'i ddiweddaru i gynnwys cynnwys ar Gwrth-radicalization a Plant sy'n Agored i Niwed ac Oedolion. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Lee ar lee.vickery@southwales.ac.uk neu ffoniwch 01443 654747

Gweld pob Digwyddiadau