AAA
'Help i Glybiau a Gwirfoddolwyr Chwaraeon yng Nghymru '

Digwyddiadau

Cymorth Cyntaf-1

Time: 9.30-3.30yh

Venue: Siop Cymorth Cyntaf FAST, Y Barri

Contact Phone: 01446704820

Contact Email: slwilliams@valeofglamorgan.gov.uk

Contact Person: Steffan Williams

Bydd y cwrs undydd hwn yn eich helpu chi i gwrdd â'ch gofynion rheoliadol os yw eich asesiad risg yn dangos bod hyfforddiant cymorth cyntaf sy'n cwmpasu protocolau brys yn unig, yn ddigonol ar gyfer eich gweithle. Pwy ddylai fynychu? Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer pobl sydd am dderbyn hyfforddiant mewn cymorth cyntaf brys ac mae'n arbennig o addas ar gyfer cynorthwywyr cyntaf enwebedig mewn amgylcheddau gweithio llai risg isel. Beth fyddwch chi'n ei ddysgu? Mae cynnwys y cwrs hwn yn darparu rheoliadau iechyd a diogelwch cymorth cyntaf a achub bywyd bywyd sylfaenol, sy'n cwmpasu'r canlynol: Rôl y rheolwyr iechyd a diogelwch cyntaf (cymorth cyntaf) Rheoli Adfywio mewn Argyfwng (CPR oedolion) Trawiadau cyfathrebu a damweiniau (oedolion) Gwaredu gwaed (bach a difrifol) Llosgi Anaf yn anghymesur Lleoli padiau diferilator (oedolion)

Gweld pob Digwyddiadau